Moduł zabezpieczenia akumulatora ZB-1

odłączanie akumulatora 12 V od obciążenia w sytuacji grożącej jego całkowitym rozładowaniem współpraca ze wszystkimi urządzeniami nieposiadającymi takiego zabezpieczenia „Źródło: Satel sp. z o.o., www.satel.pl”.